Ny medlem

Ansökan om medlemskap i TLVA
Ledningsnätet är uppbyggt för att klara av bygdens alla fastigheter plus ett litet överskott. Tekniken tillåter dock inte inkoppling överallt utefter ledningsnätet. Kontakta föreningen för besked för just din fastighet. Vid nybygge vill Kungsbacka Kommun ha ett intyg från föreningen att bifoga till bygglovet. Intyget ska innehålla ett besked om att föreningen tillåter fastigheten att bli medlem. Kontakta föreningen för vidare diskussion.

Kostnad för att ansluta sin fastighet till TLVA
Det kostar xxx kr att ansluta sin fastighet till TLVA. Då ingår VA+F. Avloppspump beställs via föreningen. Lägenhetsavgift betalas direkt till Kungsbacka Kommun. 
Installation, instruktion och dokumentation av inkoppling av avloppspump och kommunalt vatten ska följa föreningens regler för inkoppling. Se ”Dokument”.

Indragning av Optofiber till fastighet sköts av Transtema.