Föreningen

TLVA, som betyder Tom Limmanäs Vatten och Avloppssamfällighet, bildades 2012 som en reaktion på att många fastigheter fick sina befintliga avloppsanläggningar utdömda vid Kungsbacka Kommuns inventering av desamma. TLVAs verksamhetsområde kan ses på kartan här bredvid. Efter några år av administration så uppfördes Vatten-, Avlopps- och Optifberanläggningarna under 2017-2018.  I dagsläget är drygt 70 fastigheter är anslutna till TLVA. 

Genom ett ca 10 kilometer långt ledningsnät pumpas kommunalt vatten till alla medlemsfastigheter och avloppsvatten pumpas från fastigheterna till Kungsbacka Kommuns reningsverk. Vår anslutningspunkt mot Kungsbacka Kommuns ledningsnät ligger vid Lösthagen. Föreningens pumpstation är den ”lilla röda stugan” mittemot Benders. TLVA driver också Optofiber inom samma område.

Vad innebär ett medlemskap i TLVA.
Ett medlemsskap i TLVA ger rätt till Kommunalt Vatten och Avlopp samt Optofiber genom föreningens försorg. Föreningen driver och förvaltar anläggningarna mot en årlig medlemsavgift. I varje fastighet finns en vattenmätare som fjärravläses av föreningen. Den egna förbrukning av Vatten och Avloppsvatten debiteras kvartalsvis. Föreningen samlar årligen medlemsfastigheterna till två möten: Årsmöte på våren och medlemsmöte på hösten. Deltagande vid dessa möten är frivilligt men deltagande rekommenderas för att ta del av relevant information som styrelsen vill delge.

Funderar du på att bli medlem så finns villkoren under rubriken ”Ny medlem”.

Skicka ett email ordföranden om har frågor: ordforande@tlva.se