Bredbandsutbyggnad

I samband med att TLVA samfällighetsförening grävde för kommunalt vatten och avlopp beslöts att också förlägga kanalisation för bredband via fiber. Detta är nu genomfört och delvis finansierat vi EU bidrag. Den övriga delen av kostnaden har finansierats av medlemmarna för vatten och avlopp.

 

Även bybor som inte är medlemmar i vatten och avlopp erbjuds medlemskap i gemensamhetsanläggningen för bredband via fiber och det finns sådana medlemmar.

 

Föreningen erbjuder ett öppet bredbandsnät via Open Universe, vilket betyder att medlemmarna kan köpa tjänster från valfria tjänsteleverantörer.

 

Vid störningar i leveransen skall medlemmarna kontakta sina tjänsteleverantörer. Vid ett större fel, t.ex en avgrävd fiberkabel har föreningen ett serviceavtal med TransTema. Medlemmarna har ett journummer till föreningen som i sådana fall kallar ut TransTema.

 

Detta journummer är: 0705 74 23 29